18645688_974416129367969_3517466846922014720_n
 
1. Tôi nghĩ mình chỉ có hai sự lựa chọn: Tin vào thế giới hoặc cực tin vào thế giới.
Nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần phải truyền tải một thông điệp để thế giới hiểu rõ rằng, đừng mất thời gian động vào những con điên như ta
 
2. Cô hàng thịt nói với em là “Mày béo thế này thì tao nghĩ mẹ mày chẳng có cháu ngoại được đâu”
Zú: Sao em không bảo với cô là “cô không biết mỡ làm từ tri thức à”
 
3. Mỗi người mẹ là một câu chuyện, và câu chuyện ấy thường xuyên thích dòm sang câu chuyện nhà hàng xóm. Đó là vấn để của bản thân câu chuyện, không phải là vấn đề của con cái họ.
 
4. “Nếu như cháu dành đời mình để đi tìm điều tốt đẹp nhất trong mọi người, rồi cháu sẽ tìm ra điều tốt đẹp nhất trong chính mình”
(Hoàng tử trở lại)
Nếu Zú dành cả đời châm biếm người khác, thì cuộc đời Zú sẽ thành một trò đùa.. :”>:”>:”>
..
18579985_1469349153125078_8266330074924449792_n (1)
 
[Daily wisdom found on the way to the silent coffee house]
 
1. I think I have only two choices in life: Believe in the world and so much believe in the world.
However, sometimes, I have to deliver one message, don’t waste time messing up with such insane girl like me
 
2. A strange butcher rudely points to one of Wequal team member “You are too fat I don’t think your mom is gonna be a grandma one day”
Me: why don’t you just say “you know what is fat made from? Knowledge!”
 
3. Every mom is a story, and every story likes looking at their neighbor’s one. That’s the story’s problem, not their offsprings.
 
4. “If you spend your whole life seeking for the best in others, you will find the best in yourself”
(The returned prince)
If Zu spends her whole life making fun of others and looking for sarcasm in everything, her own is gonna be ironical. That’s all fine since she is a fan of irony anyway.
 
..
And that, I long decided to live like a loser, not fond of competing with anyone but herself, nor achieving any triumph but lazily enjoying her own leisure time learning new things everyday.
May she just be a lazy cat wandering around seeking for daily hidden beauty in everything, or seeking for the things she can make fun of. May just live a simple, easy life that enables her to have time for her own, breathing in and out and in and out, feeling peaceful and grateful for everything to happen or not happen yet.
 
“Everything could have been everything else and it would have just as much meaning”
(Mr Nobody)
18580804_1544838578900876_4954742274882797568_n
18512744_202559006920856_3115956880136994816_n
18094660_1281067805279772_4248963561990127616_n
 
Super model: K’s missing partner, Sophie the sunflower (who is still too stubborn to start bursting out her hidden charming beauty), Amr el tamatem and finally Aly the turtle plant in his prime.
 
#Wequal_meeting_Wequal_fun
#SilentCoffeeHouse_TheReturnPrince
 
Zú, 23rd May 2017
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

comments

Did you enjoy it? Promote this post!